اخبار

پژوهشگران گرامی شما میتوانید فرمت نگارش مقالات را از منوی اطلاع رسانی- فایل ها دانلود نموده و مقالات خود را طبق این فرمت ارسال نمایید .توجه نمایید که حتما سربرگ همایش در بالای تمام صفحات مقاله درج گردد. ...

ادامه مطلب

پژوهشگران گرامی لطفا درهنگام ثبت نام حتما مشخصات ، آدرس پستی ، کد پستی و شماره تماس دقیق خود را وارد نمایید. ...

ادامه مطلب

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که با شروع دور ششم کنفرانس شما عزیزان میتوانید از تاریخ 20 تیرماه 1396 اقدام به ارسال مقالات خود نمایید ...

ادامه مطلب

محورهای همایش


محورهای کنفرانس:

پنل آسیب شناسی ارتباط دولت-صنعت-دانشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

-ساختارها، قوانین و فرایندهای موجود دولت- دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها

- رقابت پذیری میان دانشگاه ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت نفت و بالعکس

- باور و اعتماد مدیران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه

- واگرایی در سیاست گذاریها و برنامه های راهبردی پژوهش و فناوری کشور برای توسعه همکاری دولت-دانشگاه و صنعت

-نقش حمایتهای سیاستی، قانونی و مالی دولت در زمینه توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه

-  نقش دولت در توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه های کلان

-  نقش توانمندیهای سرمایه های انسانی و مالکیت فکری و مدیریت دانش در توسعه و تقویت ارتباط دولت-صنعت و دانشگاه

-  انطباق پذیری توسعه علمی، فناوری و نوآوریهای بخش دانشگاه با نیازهای صنعت

  پنل طراحی و ساخت داخل (چالشها و راهکارها(
 
الف) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارات داخلی پایین دستی
 
ب) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارآلات بالا دستی 
 
ج) قوانین و مقررات و ساختار قانونی طراحی و ساخت

 
پنل مهندسی نفت(نوآوری ها-چالشها و راهکارها(

  الف) مخزن: 

- مدلسازی مخازن 

- مدیریت و صیانت از مخازن 

- روش ازدیاد از برداشت 

-مدلسازی زمین شناسی 

- مخازن غیر قابل برداشت 

- بهینه سازی و شناسایی مخازن 

- روش های ذخیره سازی 

- بررسی رفتار سیالات مخزن 

-مطالعات زمین شناسی

ب) حفاری 

- تعمیر و تکمیل چاه 

- حفاری انحرافی 

- سیالات تکمیل و حفاری چاه 

- تجهیزات و دکل حفاری 

-مباحث زیست محیطی 

- فناوری اطلاعات 

-فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه 

-پایداری دیواره چاه 

-کاربردهای حفاری  لیزر

پ) بهره برداری 

- انگیزه چاه و روش های آن 

- ایجاد شکاف های هیدرولیکی 

- تزریق سیال 

- چالش های بخش بهره برداری و تولید

پنل مهندسی شیمی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها( 

-انرژی، احتراق و ایمنی 

- پدیده های انتقال 

- ترمودینامیک 

- سینتیک و طراحی راکتور 

- فرآیندهای جداسازی 

- محیط زیست 

-مدل سازی و شبیه سازی 

- مهندسی پلیمر 

- نانوتکنولوژی 

-نفت، گاز و پتروشیمی 

-کنترل فرآیند  مبدل های حرارتی 

-کوره های صنعتی 

- ایمنی و بازرسی 

- جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت 

- خوردگی 

- نیروگاه های حرارتی 

پنل نانو تکنولوژی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها( 

-فناوری نانو در مته های حفاری 

-نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری 

-کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری 

-کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن 

-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن 

-کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی 

-کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

-نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز 

-کاربرد نانو مواد در روان کننده ها 

-کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی 

-کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست 

-کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط