معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

خدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبان شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان در پنجمین کنفرانس بین المللی نفت ، گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط بین دولت،دانشگاه وصنعت باشیم.

در این کنفرانس قصد داشتیم ضمن مطرح نمودن آخرین دستاوردهای علمی ؛ آنها را در بوته نقد و نظرسنجی صاحبنظران و اندیشمندان قرار داده و محیطی را برای خلق دانش و انتقال آن به محیط کسب و کار فراهم آوریم.

بر این اساس و با توجه به برگزاری موفق دوره های قبلی کنفرانس بر آن شدیم تا دور ششم را با استفاده از تجارب گذشته و همچنین کمک از پیشنهادات شما عزیران هرچه کامل تر برگزار کنیم.

لذا از کلیه پژوهشگران عزیز برای شرکت در این همایش به منظور ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی دعوت به عمل می آید.